.

[English below] Toen ik net directeur was van het Nationaal Glasmuseum, vroeg een vrijwilliger: “Denk je echt dat de uitbreiding van het museum gaat lukken?” Ik antwoordde overtuigend: “Ja, natuurlijk!” Maar van binnen dacht ik: “Ik weet nog niet hoe.”

Vaak heb je een doel voor ogen, maar word je gehinderd door praktische bezwaren zoals geld, wetten, regels, medewerkers of bestuurders die het anders zien. Het kan behoorlijk ingewikkeld zijn.

Omdat ik begrijp hoe verwarrend en onzeker dat soms kan zijn, help ik directeuren, curatoren en andere betrokkenen om veranderingen te realiseren, of het nu gaat om grote of kleine dromen. Met ruim zeventien jaar ervaring als museumdirecteur, ben ik talloze praktische bezwaren tegengekomen. Geen enkele situatie is hetzelfde.

Heb je behoefte aan een brainstormsessie, een snelle analyse, een reorganisatie, een strategisch plan, overtuigende teksten of praktische begeleiding? Samen kijken we naar wat je nodig hebt.

En dat nieuwe Glasmuseum? Zes jaar na mijn geruststellende woorden aan de vrijwilliger werd het op grootse wijze geopend.

Laten we kennismaken!

.

Advice and guidance for museums and heritage in the midst of change. 

When I was newly director of the National Glass Museum, a volunteer asked, “Do you really think the Museum’s expansion will succeed?” I answered convincingly, “Yes, of course!” But inside, I thought, “I do not yet know how.”

Oftentimes, you have a goal in mind but are hampered by practical obstacles such as money, laws, rules, staff or board members who might see things differently. It can be quite complicated.

Because I understand how bewildering and solitary it can sometimes be, I help directors, curators and other stakeholders make the changes happen, be they big or small dreams. With over 17 years of experience as a museum director, I have encountered countless practical challenges. No two cases are the same.

Do you need a brainstorming session, a quick analysis, a restructuring, a strategic plan, persuasive texts or practical guidance? Together, we’ll look at what you need.

And this new Glass Museum? Six years after my reassuring words to the volunteer, it was grandly opened.

Let’s get to know one another!