.

[English below] De kunst heeft twee gezichten, een Januskop dus. Dat is al heel lang zo, maar we waren het de laatste jaren een beetje vergeten. De ogen aan de ene kant zien geld, status, privévliegtuigen en non fungible tokens. Het andere paar ziet ongelijkheid en uitputting. De opwarmende aarde gloeit op de wangen.

Janus I voelt zich thuis op kunstbeurzen zoals TEFAF en Art Basel, Janus II zoekt de straat op en ziet liever de maatschappelijk betrokken kunst op de Documenta in Kassel. Kunst is niet alleen marketing maar ook weer politiek geworden en dat zie je terug in onze musea. Waar het lange tijd ging om meer bezoekers te trekken en meer geld te verdienen staan de blockbusters nu opeens ter discussie. De nieuwe toverwoorden zijn diversiteit, representativiteit en inclusiviteit. Maar waar we in Nederland schermutselingen zien, daar woedt in de Verenigde Staten een echte cultuuroorlog. Een gevecht waarbij boeken verboden worden en mensen gecanceld. Het gaat hard tegen hard.

Wat betekent dit alles voor musea? Voor welk gezicht kiezen zij? Moeten ze wel kiezen?

Daarover gaat mijn podcast de Museoloog. In de komende maanden spreek ik met mensen die de musea in beweging brengen, met denkers en doeners, met curatoren en onderzoekers. Over wat ze doen, wat ze belangrijk vinden en waarom.

Luister hier naar de trailer van De Museoloog. Vanaf eind mei 2023 in je favoriete podcast-app!

.

Trailer: The Museologist – a podcast on people and museums in the 21st century

Art has two faces, a Janus head so to speak. This has been true for a long time, but we had kind of forgotten it in recent years. The eyes on one side see money, status, private jets and non fungible tokens. The other pair sees inequality and depletion. Global warming is glowing on our cheeks.

Janus I feels at home at art fairs like TEFAF and Art Basel. Janus II is seeking the streets, preferring to view socially engaged art at the Documenta in Kassel. Art has become not only about marketing but also political again, and this is reflected in our museums. Whereas for a long time it was about drawing more visitors and making more money, blockbusters are now suddenly up for debate. The new magic words are diversity, representativeness and inclusiveness. But where we see skirmishes in the Netherlands, a real culture war is raging in the United States. A battle in which books are banned and people are cancelled. It is raging hard against hard.

What does all this mean for museums? Which facade do they choose? Do they even have to choose?

That’s what my podcast the Museologist is about. Over the coming months, I’ll be talking to experts who are moving museums forward, thinkers and doers, curators and researchers. About what they do, what they consider important and why.

De Museoloog [in Dutch] from the end of May 2023 in the major podcast apps!