Deze week in De Museoloog, Edwin van Huis, directeur van Naturalis in Leiden. Naturalis is niet alleen het grootste natuurhistorische museum van Nederland maar ook een enorm onderzoeksinstituut voor de biodiversiteit met maar liefst 120 wetenschappers. De wetenschappers leven in de systematische wereld van Linnaeus, terwijl het in het museum draait om de emotionele verbinding tussen mens en natuur. Het gaat er over de stuwende krachten van het leven op aarde, de wereld van sex en dood. Dát wat de cirkel van het leven in standhoudt.

Edwin spreekt openhartig over de dilemma’s die je tegenkomt als je een waarachtig museum wilt zijn. Zo heeft Naturalis dit voorjaar de samenwerking beëindigd met Shell. Niet primair omdat het een oliebedrijf is maar omdat Shell de energietransitie niet oprecht stimuleert. 

Tegelijkertijd pleit hij voor enige terughoudendheid bij het al te sterk positie nemen in het maatschappelijke debat. Meer dan de media en zelfs meer dan de wetenschap worden musea door het publiek vertrouwd. Maar die bijzondere positie brengt ook een bijzondere verantwoordelijkheid met zich mee in een gepolariseerde samenleving. Je wilt er immers zijn voor iedereen. Oprecht en waarachtig!

Luister naar het verhaal van Edwin van Huis.

Schrijf je in voor inspirerende verhalen van mensen die musea in beweging brengen

Veranderen... Hoe dan? Lees het in De Museoloog: