[English below]

Ruim vier jaar na de aankondiging van de samenwerking tussen Rijksmuseum Twenthe en De Museumfabriek kan een eerste balans worden opgemaakt. Er is veel bereikt. Voor de beide Roombeekmusea stond de voorbije periode in het teken van het optimaal benutten van de kansen die de nieuwe samenwerking bood. Maar als er ultimo 2020, ondanks het succes, één ding duidelijk werd dan was het wel dat de transformatie van de beide musea nog lang niet af was en dat een nieuw transformatieplan voor de periode 2021-2024 nodig was.

In de afgelopen jaren jaren en vooral in 2020 (het jaar waarin de pandemie toesloeg) hebben de medewerkers van de Roombeekmusea een aantal ambitieuze vernieuwingsplannen bedacht en uitgewerkt. Wie goed naar die plannen kijkt ziet een patroon. Althans zo verging het ons. Alle in het transformatieplan beknopt beschreven plannen hebben tot doel om de musea ‘binnenste buiten’ te keren. Soms vooral programmatisch. Regelmatig ook letterlijk.

Lees hier het transformatieplan van Rijksmuseum Twenthe en De Museumfabriek voor de periode 20121-2024.

Mundomotorium from the Kamphuis Collection in De Museumfabriek, Enschede.

The museum inside out

More than four years after the announcement of the collaboration of Rijksmuseum Twenthe and De Museumfabriek, an initial assessment can be made. A lot has been accomplished. For both Roombeek museums, the past period has been dominated by optimal use of the opportunities offered by the new collaboration. But if one thing became clear at the end of 2020, despite the success, it was that the transformation of both museums was far from finished and that a new transformation plan for the period 2021-2024 was needed.

In recent years, and especially in 2020 (the year in which the pandemic struck), the employees of the Roombeek museums have devised and elaborated a number of ambitious renewal plans. If you look closely at those plans, you can see a pattern. At least that’s how it was for us. All plans briefly described in the transformation plan aim to turn the museums ‘inside out’. Sometimes programmatically. Often literally.

Transformation plan of Rijksmuseum Twenthe and De Museumfabriek for the period 20121-2024. [Dutch]