Veel musea zijn de afgelopen decennia verzelfstandigd en dat betekent de vrijheid om bijvoorbeeld zelf je personeel te werven of ‘zelf je gummetjes te kopen’ zoals Kris Callens, de directeur van het Fries Museum, vertelt. Maar het betekent ook dat een overheid kan zeggen dat je je problemen zélf maar oplost. ‘Dat is niet ons probleem’, terwijl musea toch ook echt een publieke taak blijven.

Gaandeweg het gesprek met Kris Callens realiseerde ik mij weer eens hoezeer veel musea – waaronder het Fries Museum – permanent balanceren op een slap koord tussen ondernemerschap en publiek belang. Enerzijds wordt van musea verwacht dat ze zoveel mogelijk euros zelf verdienen en anderzijds moeten ze als maatschappelijke instellingen een publiek belang blijven dienen. Er hoeft maar iets mis te gaan en het museum dreigt in de diepte te vallen. 

Eén van de grote vragen voor musea in de komende jaren is hoe we de publieke opdracht borgen van een ondernemende, maatschappelijke instelling. Luister naar het verhaal van Kris Callens, een Vlaamse kunsthistoricus die al bijna negen jaar directeur is van het Fries Museum.

Schrijf je in voor inspirerende verhalen van mensen die musea in beweging brengen

Veranderen... Hoe dan? Lees het in De Museoloog: