Tweede deel van een driedelige serie publicaties over musea, kunst en samenleving.
Overal zijn musea zich aan het omvormen tot netwerkmusea. Het netwerkmuseum is het logische gevolg van de netwerksamenleving zoals die in de afgelopen decennia is ont- staan. Het netwerkmuseum is het disruptieve museum – het museum dat een radicaal nieuw antwoord geeft op de vraag naar het bestaansrecht.
Het disruptieve museum gaat niet over het verleden maar over het heden. Het gaat niet over de waarheid maar over betekenis;
niet over tijdloze kwaliteit maar over tijdelijke waarden; is niet objectief maar subjectief. Het denkt niet in doelgroepen maar in gemeenschappen. Het disruptieve museum is per definitie een ondernemend museum.

Uitgave: O dubbel d, Den Haag (2011)
Auteur: Arnoud Odding
EPUB | PDF