Sinds de eeuwwisseling zijn we in een draaikolk van ontwikkelingen terecht gekomen. Het klimaat, stikstof, conflicterende wereldbeelden, populisme, autoritaire regimes, nepnieuws, kunstmatige intelligentie. Wat moeten we ermee? De kranten staan er vol van, politici wijzen ieder een andere kant op, de wetenschap helpt dapper mee, maar de tegenstellingen en de dilemma’s worden er niet kleiner op. Het is onze tragiek – de menselijke conditie – dat we ons een weg moeten blijven banen door al die tegenstrijdigheden.

Is dat de rol van musea? Mensen helpen te laveren in een stormachtige wereld? En tegelijk je mogen verbazen over de schoonheid, over de rijkdom? Gewoon kijken, nadenken, twijfelen, spreken, verwonderen?

Betrokken en geëngageerd. Maar liever niet al te activistisch, want dan kan je hoofd niet dwalen. Activisme is immers voorbij de twijfel. Jij en ik, we mogen stelling nemen maar het is de rol van musea te blijven zoeken en te blijven twijfelen. Om het gesprek te kunnen voeren. Waarheid is dan een gevaarlijk argument. Daarom is waarachtig belangrijker dan waar. Waarachtig is eerlijk, authentiek, oprecht en integer.

Daarover gaat deze korte podcast, en ook mijn nieuwe boek “Echt – Het waarachtige museum.

Schrijf je in voor inspirerende verhalen van mensen die musea in beweging brengen

Veranderen... Hoe dan? Lees het in De Museoloog: